Wicedyrektor 

 

Imię i nazwisko: Iwona Socha, Agnieszka Kęsik - Byber, Joanna Pichlak

 

Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Kompetencje:

  1. Podczas nieobecności dyrektora pełni kontrolę nad całokształtem pracy szkoły.
  2. Sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z przyjętym planem w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania.
  3. Organizuje i kontroluje realizację procesu dydaktyczno wychowawczego, prawidłowość prowadzenia dokumentów. 
  4. Kontroluje wdrażanie i właściwą realizację podstawy programowej i ramowych planów nauczania.
  5. Współtworzy i realizuje zadania kontroli zarządczej zgodnie z przyjętym regulaminem.
  6. Prowadzi dokumentację godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw. 
  7. Przygotowuje projekt organizacyjny szkoły, roczny plan pracy, tygodniowy rozkład zajęć, dodatkowych czynności, kalendarz uroczystości i imprez. 
  8. Koordynuje organizacją konkursów i imprez na wszystkich szczeblach. 
  9. Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły.
 


Liczba odwiedzin : 626
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa Nr 5 w Malborku
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Sumowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Sumowska
Czas wytworzenia: 2015-02-25 12:17:39
Czas publikacji: 2017-12-03 22:12:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak