Rada Rodziców 

 

SKŁAD RADY:
Małgorzata Szymańska - przewodnicząca
Dorota Raczkowska – zasępca przewodniczącego

Zbigniew Chrząstowski - zastępca przewodniczącego

Anna Sternik – sekretarz 
Anna Koper - skarbnik

Członkowie:
Henryka Bartkowska, Alicja Mikołajczyk, Anna Orłowska-Fortuna, Magdalena Szaniawska, Katarzyna Kalbarczyk, Agnieszka Wiśniewska, Justyna Preuss, Joanna Hajdukiewicz, Emil Wietrzykowski, Agnieszka Wiśniewska, Edyta Fyrgała, Dorota Wysocka, Anna Hołubowicz, Barbara Borowska, Aleksandra Sudenis - Kedzierska, Jarosław Wąsik, Joanna Reszka, Kamila Spera, Małgorzata Mierzwińska, Iwona Orszulak, Anna Koper, Justyna Falkiewicz, Iwona Meier, Joanna Graban, Tomasz Ruszkowski, Agnieszka Lesiuk, Róża Kornacka, Izabela Stręk, Justyna Szkurłat, Justyna Grzegorzewska, Joanna Słończyńska, Marek Maślanka, Piotr Kobus

Komisja Rewizyjna:

1.Katarzyna De Guzman

2.Justyna Grzegorzewska

3.Justyna Waśniewska

 

Do kompetencji Rady należy uchwalanie w porozumieniu  z Radą Pedagogiczną:
a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
c) uchwalanie Regulaminu Rady,
d) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły oraz projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
e) może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej szkoły. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w preliminarzu budżetowym.

 


Liczba odwiedzin : 1086
Podmiot udostępniający informację : Szkoła Podstawowa Nr 5 w Malborku
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Sumowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Sumowska
Czas wytworzenia: 2015-02-25 12:54:39
Czas publikacji: 2017-12-03 21:55:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak